Drs. E.F. (Floor) Kolk-van Braam Houckgeest

Individuele therapie

Mijn werkwijze in individuele therapie is psychodynamisch en cliënt centered. Samen met cliënten probeer ik de achtergrond en ontwikkeling van hun leven in kaart te brengen en te ontdekken waar zij in dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn.

In het algemeen kun je zeggen dat waar mensen in vastlopen, hun oorspronkelijke overlevingsstratiegie(ën) zichtbaar wordt/worden. Dikwijls vereist dat het nodige, gezamenlijke decodeerwerk.

Mijn werkwijze bij het ontwarren van vastgelopen patronen is niet zozeer het graven in het verleden als wel het zicht- en benoembaar maken van het verleden zoals dit zich- afgeweerd, onverwerkt en onbewust- aandient in het heden. Zo betrek ik het verleden bij het heden en leren cliënten het verleden te (onder)scheiden van het heden. Als dit proces op gang komt worden herbelevingen steeds meer herinneringen en wordt het heden meer beleefd zoals het werkelijk is (minder belast door afgeweerd oud zeer). Er kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Deze ontwikkeling vindt plaats op emotioneel, cognitief en gedragsniveau.

Mijn ervaring is dat mensen op deze manier meer vertrouwd raken met zichzelf en meer zicht en grip krijgen op hun leven. Een veilige therapeutische relatie is cruciaal in dit proces.

Relatiegesprekken

In relatiegesprekken ligt voor mij de focus op herstel van het verstoorde evenwicht, waarbij de veiligheid in het geding is gekomen. Partners beleven elkaar niet meer als veilig: de verschillen (in behoeften/meningen) kunnen niet geëxpliciteerd worden zonder dat de veiligheid van de relatie in gevaar komt. Ieder verschanst zich meer en meer in vertrouwde overlevingsstrategie(ën). Net als in individuele therapie is het verhelderen en herkennen hiervan aan de orde.

In de verliefdheidsfase worden onvervulde behoeften uit de kindertijd vervuld, maar deze worden - ongewild en onbewust - gefrustreerd in de verdiepingsfase van de relatie. Partners triggeren - ongewild en onbewust - oud zeer bij elkaar. Wanneer dit afgeweerde oud zeer niet geplaatst wordt waar het werkelijk hoort, namelijk bij toen/het verleden, dan wordt de relatie onnodig belast.

Het verhelderen, zonder oordeel, van de vicieuze cirkel waarin de relatie stagneert, geeft ieder de kans de verantwoordelijkheid voor eigen aandeel onder ogen te zien, teneinde deze cirkel te kunnen doorbreken. Zo opent herstel van veiligheid in de relatie weer perspectieven voor beide partners.

︿ terug naar boven

Kwalificaties

Drs. E.F. Kolk-van Braam-Houckgeest (Floor) is Klinisch psycholoog-psychotherapeut.

Kwaliteitsstatuut Drs. E.F. Kolk-van Braam-Houckgeest

Specialisaties

Professionele kwalificaties

AGB-codes

BIG registratie

Het beroep van psychotherapeut is sinds 1998 wettelijk beschermd in de Wet BIG. Dit heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en cliënten kwaliteit en deskundigheid te garanderen. De Wet BIG kent een aantal voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht. Zie ook www.bigregister.nl.

Om in het BIG register te worden opgenomen als psychotherapeut moet met goed gevolg de juiste academische opleiding zijn afgerond en een van overheidswege erkende postdoctorale opleiding tot psychotherapeut zijn voltooid.

︿ terug naar boven

Associatiepraktijk voor Psychotherapeutische Begeleiding en Consultatie
Distelvlinderberm 2 • 3994 WC Houten • 030 - 2730703 / 030-6350384

Logo NVVP

Disclaimer • Webdesign © DKF